• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

 

Вчора,  вперше за 80 років історії закладу проведено планове засідання Вченоі ради в системі онлайн-карантин.

19 травня відбулося засідання Вченої ради Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» з використанням конференц-зв'язку на базі платформи Zoom.
За результатами засідання рекомендовано до присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам Інституту, зокрема Рак Наталії Євгенівні, к.е.н., доценту кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін, та Гриців Віталії Богданівні, к.пед.н., доценту кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін.
Обговорено питання щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання та затверджено відповідні процедури.
Розглянуто результати самоаналізу рівня наукової та професійної активності НПП Інституту відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
Вченою радою було розглянуто та рекомендовано до друку 4 навчальних посібники та 2 монографії, затверджено методичне забезпечення спеціальності 232 "Соціальне забезпечення" галузі знань 23 "Соціальна
робота" (9 методичних вказівок до виконання курсових робіт, практичних занять, контрольних робіт, самостійної й індивідуальної роботи студентів).

ЛІ УБС 80 - все колись буває вперше!

98845145 327076641596318 6721237700680089600 n