• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Програми вступних випробувань

Заява-анкета для реєстрації на вступні іспити на 2020 рік

Програми вступних випробувань для здобуття освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та «бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Програма конкурсного відбору вступників з математики для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма конкурсного відбору вступників з англійської мови для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма конкурсного відбору з географії для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма конкурсного відбору з російської мови для іноземців та осіб без громадянства

Програма конкурсного відбору з української мови для іноземців та осіб без громадянства

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійської)

Програма вступного іспиту з іноземної мови (французької)

Програма вступного іспиту з іноземної мови (німецької)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма «Управління персоналом і економіка праці»)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка" (освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 "Менеджмент" для іноземців та осіб без громадянства (англійською мовою)

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки"

Програма співбесіди для вступників на основі ступення (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для вступу за спеціальностями: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент"

Програма співбесіди для вступників на основі ступення (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для вступу за спеціальністю: 122 "Комп’ютерні науки"

Програма фахового вступного випробування за спеціальностями 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент"

Програма фахового вступного випробування за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 125 «Кібербезпека», 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 081 "Право"

Програма співбесіди для вступників, які вступають на спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

Програма співбесіди для вступників, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 125 «Кібербезпека», 121 «Інженерія програмного забезпечення»;

Програма співбесіди для вступників, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за спеціальністю 081 "Право"

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 051 "Економіка"