• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Видавництво «Алерта»

з/п

Автор, назва книги

К-сть прим.

1.

35 положень (стандартів) бухгалтерського обліку. - 2012

5

2.

Вавринчук  Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення: Монографія, 2009

5

3.

Гордієнко П.Л., Дідковська Л.Г., Яшкіна Н.В. Стратегічний аналіз. – 3-тє вид., перероб. і доп., 2011

5

4.

Дема Д.І. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник, 2013

5

5.

Живко З.Б. Банківська діяльність: Навчальний посібник. 2012

5

6.

Живко З.Б., Ревак І.О., Живко М.О. Контрольно-ревізійна діяльність: Навчальний посібник, 2012

6

7.

Мединська Т.В., Чабанюк О.М. Єдиний податок: оподаткування, облік і звітність: Навчально-практичний посібник, 2012

5

8.

Мельник Банківські системи зарубіжних країн: Підручник, 2010

5

9.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології. У 2-х тт. (комплект): Підручник, 2013

3

10.

Облік зовнішньоекономічної діяльності /Огійчук М.Ф., Шандурська В.Г., Беленкова М.І. та ін.

5

11.

Огійчук М.Ф. Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами: Навчальний посібник, 2013

5

12.

Огійчук М.Ф., Новікова І.Т., Рагуліна І.І. Аудит:організація і методика. – 2-ге вид., перероб. і допов., 2012

5

13.

Ткаченко М.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. – 6-те вид., 2013

5

14.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. – 3-тє вид.

20

                                         

Видавництво «Знання»

з/п

Автор, назва книги

К-сть прим.

1.

Андрухович Юрій. Тайна, 2008

1

2.

Банківська безпека: Навчальний посібник / Вовчак О.Д., Самура Ю.О., Сидоренко В.А., Вареник В.А. – К.: 2013. – 237 с.

20

3.

Бурденко І.М. Фінансовий механізм управління ліквідності банку: Монографія

5

4.

Винничук Ю. Весенние игры в осенних садах, 2012

1

5.

Винничук Ю. Танго смерті, 2012

1

6.

Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Горошанська О.О. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. – 2-ге вид. К., 2012

5

 

7.

Гилберт  Элизавета. Есть, молиться, любить: Роман

1

8.

Давидов Г.М., Шалімова Н.С. Звітність підприємств: Навчальний посібник + ком пакт-диск. – 2-ге вид., стер. – К.: 2011. – 623 с.

5

9.

Діденко В.М. Фондовий ринок, 2010

10

10.

Дяченко С., Дяченко М. Варан, 2011

1

11.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник /За ред.. Г.В.Назарової. – К.: 2012. – 573 с.

5

12.

Економічна теорія: Політекономія: Практикум: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. /За ред.. В.Д.Базилевича. – К.: 2013. – 496 с.

5

13.

Жадан Сергій. Прощання слов’янки , 2011

1

14.

Іванов Ю.Б., Карпова В.В. Податковий облік та звітність: Підручник. – К., 2012. – 525 с.

5

 

15.

Ильф, Петров. Двенадцать стульев, 2012

1

16.

Ильф, Петров. Золотой теленок, 2012

1

17.

Інвестиційне кредитування /Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Андрушків І.П., Бучко І.Є.: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: 2013. – 227 с.

20

18.

Інвестування: Підручник /За ред. Л.О. Омелянович. – К.: 2012. – 278 с.

5

19.

Карпа Ірен. 50 минут травы. Фрейд бы плакал, 2008

1

20.

Коваленко В.В., Ковальчук А.Т. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації: Правовий аспект: Монографія. – К.: 2011. – 319 с.

5

21.

Ковальчук Т.Т. Макроекономічні ризики: Класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації: Монографія. – К.: 2012. – 301 с.

5

22.

Ковальчук Т.Т., Сучасний інформаційний ринок (концептуально-пізнавальний контекст): Монографія. – К.: 2011. -  255 с.

5

23.

Кожелянко В.Д. Діти застою, 2012

1

24.

Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: Історія і засади функціонування: Навчальний посібник. – 2-ге вид. виправ. і доп. – К.: 2012. – 759 с.

5

 

25.

Кочан І.М. Українська наукова лексика: Міжнародні компоненти в термінології: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 294 с.

5

26.

Лисенко І.М. Співаки України. Енциклопедичне видання. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: 2011. – 629 с.

1

27.

Лук’янов В.С. Сучасні фінансові ринки: Монографія. – К.: 2013. – 479 с.

5

28.

Лютий І.О., Савич В.І., Калівошко О.М. Іпотека: Навчальний посібник. – К.: 2011. – 445 с.

5

29.

Мальська М.П. Корпоративне управління: Підручник. – К.: 2012. – 348 с.

5

 

30.

Моторин Р.М., Чекотовський Е.В. Статистика для економістів: Навчальний посібник + ком пакт-диск. – 3-тє вид., випр.. і доп.. – К.: 2013. – 381 с.

5

31.

Муракамі Х. 1Q84  2 том, 2010

1

32.

Муракамі Х. 1Q84  часть 1, 2010

1

33.

Муракамі Х. 1Q84  часть 3, 2010

1

34.

Муракамі Х. Погоня за вівцею, 2012

1

35.

Несбе Ю.  Нетопир

1

36.

Орбан-Лембрик Л. Психологія управління. 2-ге вид., 2010

10

37.

Очкурова О., Щербак Т. 50 гениев, которые изменили мир

1

38.

Паливода К.В. Капіталізація інвестицій (На прикладі житлового будівництва в Україні): Монографія, 2009

4

39.

Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 566 с.

5

 

40.

Положій Є. Юрій Юрійович, улюбленець жінок

1

41.

Пруст Марсель. У затінку дівчат-квіток: Роман

1

42.

Редінг Барбара. Безумці: З історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної, 2012

1

43.

Російсько-український словник: У 4-х т. – Т.2. К-О (Серія «Академічні словники») /Гнатюк І.С., Головащук С.І., Жайворонок В.В. та ін. – К.: 2011. – 860 с.

3

44.

Савіано Р. Гоморра, 2010

1

45.

Савченко віктор. Симон Петлюра, 2011

1

46.

Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник. – 3-тє вид., випр.. і доп. – К.: 2012. – 215 с.

50

47.

Статистичний щорічник України за 2011 рік

3

48.

Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: 2010. – 487 с.

50

49.

Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В.  Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: Монографія, 2012

5

50.

Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік

2

51.

Трут О. Операційний менеджмент, 2013

10

52.

Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз. – К.: 2012. – 815 с.

5

53.

Табачник Д. Крестный путь Петра Столыпина, 2012

1

54.

Ульяненко Олесь. Квіти Содому, 2012

1

55.

Цінні папери: Практикум: Навчальний посібник  = комакт-диск /За ред.. В.Д.Базилевича. – К.: 2013. – 791 с.

5

56.

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. – 7-ме вид., стер. – К.: 2011. – 310 с.

5

57.

Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. 2013

10

58.

Шкварчук  Л.О. Фінансовий ринок, 2013

20

59.

Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств: Навчальний посібник, 2013

10

 

Видавництво «Магнолія - 2006»

з/п

Автор, назва книги

К-сть прим.

1.

Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я. Інноваційна політика: Навчальний посібник, 2012

5

2.

Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Стоколоса Т.М. Інформаційні системи і технології у фінансах: Посібник, 2013

10

3.

Артим-Дрогомирецька З. Економічний ризик: Посібник, 2013

10

4.

Багнюк А. Символи Українства. Художньо-інформаційний довідник, 2009

1

5.

Банківський нагляд /Котковський В.С. Головко С.І., Нєізвєстна О.В., Мстоян К.В.: Посібник, 2012

10

6.

Беднарчук М.С., Полікарпов І.С. Біржові товари: Підручник, 2011

5

7.

Бедрій Я.І., Івах Р.М. Цивільна оборона України: Навчальний посібник, 2011

10

8.

Благун І.Н., Воронкова Р.М., Бучок М.Л. Бюджетний менеджмент: Посібник,2013

10

9.

Боярко І.М., Дехтяр Н.А., Дейнека О.В. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системы управління соціально-економічним розвитком: Монографія, 2012

3

10.

Брич В.Я., Корман М.М. Психологія управління: Навчальний посібник, 2013

5

11.

Воронкова В.Г. Етика ділового спілкування: Підручник. - 2012

5

12.

Грехов А.М. Електронний бізнес: Навчальний посібник, 2008

10

13.

Доморадзька С.Г. Прогнозування і макроекономічне планування: Посібник, 2013

5

14.

Задихайло Д.В., Пашков В.М. Господарське право: Підручник, 2012

10

15.

Захарченко В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті: Посібник, 2012

5

16.

Карпунь І.Н. Управління фінансовою санацією підприємства: Посібник, 2012

10

17.

Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін. Нові вектори розвитку страхового ринку України: Монографія, 2012

5

18.

Козяр М.М., Бедрій Я.І. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення: Навчальний посібник, 2011

10

19.

Лаврушин О.И. Банковские риски /Под ред. Валенцева Н.И., 2013

1

20.

Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: Монографія /За заг ред. О.А.Біловодської

5

21.

Михайловська І.М., Олійник А.В. Банківські операці. Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник, 2011

5

22.

Мицак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – 2013

5

23.

Нові вектори розвитку страхового ринку України: Монографія /Козменко О.В., Козменко С.М., Васильєва Т.А та ін.

5

24.

Облік у зарубіжних країнах /Л.Ф.Янковська та ін.: Посібник, 2013

5

25.

Олійник О.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Посібник, 2011

10

26.

Онисько С.М. Податкова система /Згідно нового Податкового кодекса України станом на 01 січня 2013 року: Підручник

5

27.

Пасічник В.В. Веб-дизайн: Підручник: Підручник, 2012

5

28.

Пасічник В.В., Пасічник О.В., Угрин Д.І. Веб-технології: Підручник, 2013

5

29.

Петренко С.М., Пальцун І.М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів: Посібник, 2013

5

30.

Пінішко В.С. Ціно- і тарифоутворення: Посібник, 2012

5

31.

Погореленко Н.П., Сидоренко Л.В., Сердюк Л.В. Внутрішній аудит у банках: Посібник, 2012

10

32.

Податковий менеджмент /Буряк О.П., Савчук Н.В., Маринець В.П. та ін.: підручник,2013

10

33.

Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник, 2013

5

34.

Реверчук С.К. Банківська система: Підручник, 2013

5

35.

Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник, 2009

5

36.

Собченко О.М., Подольська Л.Д. Психологія управління: Навчальний посібник, 2013

5

37.

Стрельников О.І., Петрушевський Ю.Л. Звітність підприємств: Посібник, 2013

10

38.

Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент: Навчальний посібник, 2013

5

39.

Циганов О.Р., Краснолобова Л.С. Основи банківської справи: Посібник, 2012

10

40.

Череп А.В. Місцеві фінанси: Навчальний посібник, 2013

5

41.

Череп А.В., Шмиголь Н.М. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті: Навчально-методичний посібник, 2011

5

42.

Черкасова С.Г. Ринок фінансових послуг: Посібник, 2011

5

43.

Чернега О.Б. Міжнародний менеджмент: Посібник

5

44.

Щенин Р.К. Банковские системы стран мира: Учебное пособие для ВУЗов, 2013

1

 

 

«Видавництво «Центр учбової літератури»

з/п

Автор, назва книги

К-сть прим.

1.

Атаманчук П.С. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. – К.: 2013. – 322 с.

20

2.

Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах. – 4-те вид.: Навчальний посібник. – К.: 2011. – 312 с.

20

3.

Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Управление рисками в инновационно-инветиционной деятельности предприятия. Изд. 2

3

4.

Безугла В.О. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – К.: 2011. – 336 с.

10

5.

Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 496 с.

10

6.

Бралатан В.П. Професійна етика: Навчальний посібник. – К.: 2011. – 256 с.

5

7.

Васильєва В.В. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: 2007. – 368 с.

5

8.

Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. – К.: 2012

10

9.

Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: Навчальний посібник, 2010

3

10.

Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.6 2011. – 504 с.

5

11.

Говорушко Т.А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку: Монографія. – К.: 2013. – 168 с.

5

12.

Горелик В.Н. Финансы. Система движения денег: Монография, 2012

3

13.

Грачевой Е.Ю. Денежное обращение и история его развития (финансово-правовой аспект): Монография, 2013

3

14.

Дадашев Б.А. Кредитні спілки в Україні: Навчальний посібник. – К.: 2010. – 112 с.

5

15.

Диба М.І. Активізація інвестиційного процесу в Україні

3

16.

Дикань В.Л. Стратегічне управління: Навчальний посібник, 2013. – 272 с.

5

17.

Еш С.М. Фінансовий ринок. – 2-ге вид.: Навчальний посібник. – К.: 2011. – 528 с.

5

18.

Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник. – 2012. – 448 с.

5

19.

Зверева В.А., Зверева А.В., Евсюков С. Азбука частного инвестора. Путеводитель по фондовому рынку. Изд. 2.

3

20.

Іванов М.М. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 368 с.

5

21.

Калінеску Т.В. Оцінювання майна: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 312 с.

5

22.

Кириченко О.А. Казначейство банку: Навчальний посібник. – К.: 2010. – 464 с.

5

23.

Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія та практика. – 3-тє видання: Навчальний посібник. – К.: 2011. – 352 с.

5

24.

Копилюк О.І. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 416 с.

5

25.

Косова  Т.Д. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: 2011. – 320 с.

20

26.

Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика, 2013

5

27.

Крупельницька І.Г. Звітність підприємства: Навчальний посібник, 2012

5

28.

Куракин Р.С., Мротцек К.В. Фондовый рынок Федеративной Республики Германии: Монография, 2012

2

29.

Куракин Р.С., Мротцек К.В. Фондовый рынок Франции: Монография, 2012

2

30.

Лівшиц Д.М. Оцінка майна та майнових прав. – К.: 2012. – 648 с.

5

31.

Липсиц И.В. Ценообразование: Учебно-практическое пособие

3

32.

Луців Б.Л. Інвестиційна політика банків

5

33.

Любохинець Л.С. Історія політичних та економічних вчень: Навчальний посібник. – К.: 2013. – 294 с.

5

34.

Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 480 с.

5

35.

Макаренко М.І. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – К.: 2013. – 548 с.

5

36.

Мальська М.П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ): Підручник. – К.: 2013. – 280 с.

5

37.

Мальчик М.В. Фінансова статистика: Навчальний посібник. – К.: 2011. – 184

4

38.

Музика-Стефанчук О.А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: Навчальний посібник. – К.: 2009. – 224

5

39.

Немченко В.В. Аудит: Підручник. – К.: 2012. – 536 с.

5

40.

Непочатенко О.О. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: 2013

5

41.

Ніколаєв О.М. Місцеві фінанси. – К.: 2013. – 354 с.

5

42.

О'Нил У. Как делать деньги на фондовом рынке.

2

43.

Пазинич В.І. Оцінка об’єктів нерухомості: Навчальний посібник, 2009

5

44.

Пістунов І.М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. – К.: 2013. – 234 с.

10

45.

Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин М.В. Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывание денег в банках

3

46.

Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Підручник. – К.: 2007. – 632 с.

5

47.

Сич Є.М. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 428 с.

10

48.

Сльозко Т.М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика: Монографія. – К.: 2013. – 304 с.

5

49.

Сунцова О.О. Місцеві фінанси. – 3-тє видання: Навчальний посібник. – к.: 2010. – 488 с.

5

50.

Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Небанковские кредитные организации: особенности создания и деятельности: Монография

3

51.

Тетарчук І.В.Банківське право: Для підготовки до іспитів: Навчальний посібник,2013. – 214 с.

20

52.

Тетарчук І.В.Фінансове право: Для підготовки до іспитів: Навчальний посібник,2012. – 214 с.

10

53.

Тюріна Н.М. Антикризове управління: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 448 с.

10

54.

Фаріон І.Д. Управлінський облік: Підручник. – К.: 2012. – 792 с.

5

55.

Федосов В.М. Бюджетна система: Підручник. – К.: 2012. – 872 с.

10

56.

Чернявська О.В. Словник фахівця фондового ринку

3

57.

Шалева О.І. Електронна комерція: Навчальний посібник. – К.: 2011. – 216 с.

10

58.

Шара Є.Ю.Фінансовий облік І: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 408 с.

10

59.

Шара Є.Ю.Фінансовий облік ІІ: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 408 с.

10

60.

Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки. Сучасні економічні теорії: Навчальний посібник. – К.: 2012. – 244 с.

5

61.

Шишков С. Фондові біржі України: випробування кризою

5

62.

Шульга Н.П. Банківський контролінг

3

63.

Шульга Н.П. Оцінка вартості банку

5

64.

Юдина И.Н.  Банковская система в развивающихся экономиках. Опыт становлення, развития и кризисов: Монография, 2013

3

65.

Юденков Ю.Н., Тысячников Н.А., Сандалов И.В. и др. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски

3

66.

Юхименко П.І. міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: 2011, - 488 с.

5