• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Періодичні видання, які передплачує бібліотека

Періодичні видання, які передплачує бібліотека

 

A-Z

 

Harvard bussines review

2013, 2014

HI-TECH PRO 2015, 2016

International banking journal

2013

The Economist

2011

А

Актуальні проблеми економіки

2002 – 2016

Аналитический банковский журнал

2007 – 2011

Атестаційний вісник

2013

Аудит

2014

Аудитор України

20132015

Б

Баланс

2007 – 2008, 2014, 2015

Банкиръ

2003 – 2008, 2010, 2014

Банковские технологи

2006 – 2009, 2014, 2015

Банковские услуги

2003, 2007, 2012

Банковский аудитор

2004, 2006, 2008, 2009

Банковский менеджмент

2006 – 2009, 2011, 2012, 2015, 2016

Банківська справа

1995 – 2013, 2015, 2016

Банковское обозрение

2007, 2009 – 2011

Банк’О

2005 – 2013, 2014

Банкноти і монети України

2002 – 2004, 2006 – 2013, 2015

Банки и риски

2006

Безопасность ИТ-инфраструктуры

2014

Безопасность информационных технологий

2012, 2013, 2014

Безпека життєдіяльності

2014, 2015

Бібліотечний вісник

2014, 2015

Бухгалтерський облік і аудит

2002 – 2014, 2016

Бухгалтер 911 2015

Бухгалтерія. Право. Податки

2007 – 2008, 2015

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України

2002 – 2011

В

Високий замок

2006 – 2015

Вища освіта України

2003 – 2015

Вища школа

2001 – 2015

Все про бухгалтерський облік

2007 – 2015

Вісник Національного банку України

1996 – 2015

Вісник Національної Академії наук України

2002 – 2006

Вісник економічної науки України

2006 – 2013

Вісник Університету банківської справи

Національного банку України

2008 – 2015

Вісник Тернопільського

національного економічного університету

2005 – 2015

Вісник Київського національного

торговельно-економічного університету

2005 – 2015

Вісник Донецького національного університету

економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського

2011

Високий Замок

2006 – 2015

Г

Голос України

2010 – 2016, 2017

Д

Дзеркало тижня

2007 – 2008,

2010 – 2015

Дебет - Кредит 2015

Довідник кадровика

2005 – 2015

Деньги и кредит

2001, 2002, 2014

Доповіді Національної академії наук України

2010

Е

Економіка і прогнозування

2005 – 2016

Економіка України

2002 – 2016

Економіка та держава

2009 – 2016

Економіка розвитку

2009 – 2012

Економіст

2002 – 2015

Економічна теорія

2006 – 2013, 2015

Економічний часопис - ХХІ  

Економіка. Менеджмент. Бізнес

2017

Ж

Журнал європейської економіки

2005 – 2013, 2015

З

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності

2002 – 2013

Захист інформації 2015

Золотий резерв

2008 – 2015

І

Інвестиції: практика та досвід

2005 – 2011, 20132015

Іноземні мови в навчальних закладах

2009 – 2010

Информационная безопасность

2013

Иностранная литература

2009, 2011, 2014

Информатика и системы управления

2013

К

Кадрова практика

2013

Компьютерная  бухгалтерия

2010, 2012, 2014, 2015

Компьютеры, сети, программирование 2015

Корреспондент

2013 2015

Країна 2016

Кібернетика і системний аналіз

2017

Л

Літопис авторефератів дисертацій

2006 – 2013, 2015

М

Маркетинг в Україні

2001 – 2016

Математическое моделирование

2014

МенеджеR по персоналу

2005, 2008 – 2015

Мир денег

2000 – 2005

Механізм регулювання економіки

2009

Мовознавство

2005 – 2006

Н

Науковий світ

2005 – 2011

Наука та інновації

2009, 2015

Наука та наукознавство

2006, 2009 – 2010

Новий колегіум

2005 – 2010

Незалежний аудитор

2012 – 2014

О

Орієнтир

2007 – 2014

Освіта України

2005 – 2015

Освіта і управління

2010 – 2013

Охорона праці

2005 – 2007, 2010 – 2015

Офіційний вісник України

2013

П

Пенсійний кур’єр

2011 – 2015

Персонал

2003, 2006, 2007, 2009, 2010

Платіжний баланс України

2005 – 2014

Післядипломна освіта в Україні

2007 – 2012

Педагогіка і психологія професійної освіти

2004 – 2006, 2010

Педагогіка і психологія

2000 –2009, 2011, 2012

Пожежна безпека

2011, 2012

Психологія і суспільство

2002 – 2006

Программные продукты и системы

2013

Р

Регіональна економіка

2002 – 2013, 2015, 2016

Річний звіт Національного банку України

1996, 1999, 2001, 2002, 2006, 2008 – 2013

Ринок цінних паперів України

2005 – 2013, 2015, 2016

С

Світогляд

2006 – 2009

Соціальний захист

2009

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

2002 – 2009

Статистика України

2002 – 2004,

2007 – 2013, 2015, 2016

Т

Технополис

2010 – 2015

У

 

Урядовий кур’єр

2002 – 2016

Україна: аспекти праці

2002 – 2015

Україна молода

2014, 2015

Українська мова

2010

Український тиждень

2014, 2015

Ф

Фінанси України

1997 – 2016

Фінансова компанія

2009 – 2010

Філософська думка

2010, 2013

Финансовые услуги

2002, 2003, 2006 – 2010, 2015, 2016

Финансовая жизнь

2013

Фондовый рынок 2015

Формування ринкових відносин в Україні

2005 – 2015

Ц

 

Цінні папери України

2007 – 2010

Ціноутворення у будівництві

2013, 2015

Э

 

Экономика

2006

Экономика и математические методи

2007 – 2008, 2014

Экономика образования

2014

Экономист

2010 – 2013

Энергосбережение

2012 – 2014

- в електронному виді:

п/п

Передплатний індекс видання Назва видання Web-адреса
1. 21842 Актуальні проблеми економіки eco-science.net/downloads.html
2.   Актуальні проблеми юридичної науки і практики apjp.stu.cn.ua/
3.   Бізнес Інформ business-inform.net/main/
4. 21972 Економіка і прогнозування eip.org.ua/?page_id=189
5.   Економіка і Фінанси ecofin.at.ua/index/arkhiv_nomerov/0-9
6.   Економіка розвитку www.ed.ksue.edu.ua/ER/UER/index.html
7. 01751 Економіка та держава www.economy.in.ua/?n=10&y=2016
8. 74182 Економіка, фінанси, право efp.in.ua/arhiv-nomeriv
9. 48382 Економіст ua-ekonomist.com/
10.   Економічний простір www.eprostir.dp.ua/home/arhiv
11.   Ефективна економіка www.economy.nayka.com.ua/
12. 23527 Журнал європейської економіки jee.tneu.edu.ua/ua/archive
13.   Захист інформації jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/issue/archive
14. 09641 Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право zt.knteu.kiev.ua/index.php?lang=uk
15. 23892 Інвестиції: практика та досвід www.investplan.com.ua/
    Інноваційна економіка ie.at.ua/index/arkhiv_nomeriv/0-5
16. 22942 Маркетинг в Україні uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php
17.   Науковий вісник Полісся nvp.stu.cn.ua/
18.   Проблеми економіки www.problecon.com/main/
19.   Проблеми і перспективи економіки та управління ppeu.stu.cn.ua/?task=readers&l=ua
20.   Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія psw.stu.cn.ua/
21. 23560 Сети и бизнес http://www.sib.com.ua/index.html
22.   Сучасний захист інформації journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/issue/archive
23.   Технічні науки та технології tst.stu.cn.ua/
24.   Український журнал прикладної економіки ujae.org.ua/index.php/UJAE/issue/archive
25.   Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики fkd.org.ua/issue/archive
26.   Фінансовий простір eco-science.net/downloads.html