• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Президія

Пролеєв foto08 

Натхненник створення Українського філософсько-економічного наукового товариства

Пролеєв Сергій Вікторович


Доктор філософських наук, професор.
Президент Українського філософського фонду.

Головний редактор журналу „Філософська думка”.

Провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

Професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету „Києво-Могилянська академія”.

 iljin Президент Українського філософсько-економічного наукового товариства.

 

Ільїн Володимир Васильович


Доктор філософських наук, професор.
Лауреат Державної премії України у галузі освіти.
Професор кафедри економічної теорії Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Завідувач відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини АПН України.

Академік Академії філософії господарства. Академік Української Академії Акмеологічних Наук по відділенню “Філософія акмеології”.

 Т.С Смовженко Тамара Степанівна

Доктор економічних наук, професор.
Ректор ДВНЗ “Університет банківської справи».
Дійсний член Міжнародного клубу ректорів в Оксфорді.

Почесний професор Міжнародного Віденського університету.

Лауреат міжнародної нагороди Об'єднаної Європи «THE UNITED EUROPE».
Лауреат міжнародного ордена ім. Луки Пачолі.
Академік Академії філософії господарства .
Нагороджена орденом Княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів (2001, 2006).

 559d49f02a362

Гриценко Андрій Андрійович


Доктор економічних наук, професор.
Член-кореспондент НАН України.
Академік академії філософії господарства.

Заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України».

Завідувач кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.
Головний редактор журналу «Економічна теорія».

 200px Базилевич Віктор Дмитрович

Базилевич Віктор Дмитрович


Доктор економічних наук, професор.
Член-кореспондент НАН України.
Заслужений діяч науки і техніки.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лауреат премії ім. М.І.Туган-Барановського НАН України.
Декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Бодров Владимир Григорьевич

Бодров Володимир Григорович


Доктор економічних наук, професор.
Заслужений діяч науки і техніки України.

Завідувач кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України.

Академік Академії філософії господарства.

Генеральний директор Всеукраїнської громадської організації «Інститут досліджень економіки та суспільства 21 століття» (ВГО «ІНДЕКС 21»).

 skrynnyk foto

Учений секретар Українського філософсько-економічного наукового товариства


Скринник Зоя Едуардівна


Доктор філософських наук, професор.
Відповідальний секретар організаційного комітету щорічних Міжнародних філософсько-економічних читань «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей».

Дійсний член Академії філософії господарства.
Завідувач кафедри соціальної роботи та суспільних дисциплін Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».