• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Навчальна лабораторія

Навчальна лабораторія

Навчальна лабораторія (НЛ) забезпечує практичну підготовку майбутніх фахівців відповідно до сучасних вимог банківських та фінансово-кредитних установ.

Основна мета роботи лабораторії полягає у реалізації комплексного підходу до формування банківських працівників, які б могли працювати в нових ринкових умовах по продажу банківських продуктів. 

Свою історію навчальна лабораторія розпочинає з 1997 р. коли був створений навчально-тренувальний банк, як технологія практичного навчання та виробнича площадка для здійснення банківських операцій на базі реальних банківських програмних продуктів

Постійно зростаючі вимоги до банківських працівників спонукали викладачів кафедри банківської справи та навчально-тренувального банку до пошуку, розробки та використання у навчальному процесі нових методик, ситуаційних завдань наближених до реальних ситуацій у банківських установах. 

Основними методами роботи навчально-тренувального банку а тепер і навчальної лабораторії є: інтегрований підхід до вивчення дисципліни «Навчальна практика» з метою формування ділових навичок продавця банківського продукту у студента; інтерактивні технології у проведенні практичних занять, групової роботи, рольових та ділових ігор; використання навчальних фільмів та відеоматеріалів з виробничими ситуаціями; проведення  дисципліни «Навчальна практика» у банківських установах та з залученням до проведення практичних занять працівників банку; організація конкурсу «Нові банківські продукти»

На базі навчальної лабораторії було реалізовано різноманітні заходи навчальної, ділової та професійної активності викладачів, студентів, працівників фінансово-кредитних установ. Окрім основних форм роботи – навчальних занять, у межах навчальної лабораторії проводились тренінги, семінари, круглі столи, ярмарки працевлаштування, навчання викладачів, різноманітні студентські конкурси

Загалом, в межах навчальної лабораторії провадиться реалізація практичного навчання у Львівському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» через систему наскрізної практичної підготовки, складовими якої є навчально-ознайомча, навчальна, виробнича та переддипломна практики. Організація кожного виду практики супроводжується використанням сучасних пакетів програмного забезпечення відповідно до напрямів підготовки та спеціальностей.

Визначальним моментом у роботі НЛ стало впровадження у навчальний процес у 2012-2013 навчальному році навчально-тренувальної банківської системи, яка стала  дієвим засобом  формування у студентів наскрізного бачення функціонування всіх структурних елементів банку, процесу здійснення різноманітних видів банківських операцій, взаємодії між «головним банком» та «філіями» на основі програмного забезпечення АБС Б2 та Енігма.

На базі навчальної лабораторії  з 2003 року організовано “Ярмарок працевлаштування”

navchalnaLaboratoria

Основною метою заходу є створення середовища для спілкування між амбітними студентами і представниками провідних компаній України. Учасниками події є компанії-роботодавці, які пропонують студентській молоді отримати інформацію про свою діяльність, стажування, вільні вакансії та про можливість проходження практики. Студенти та випускники мають змогу ознайомитись з ринком праці та пропозиціями учасників Ярмарку працевлаштування; більше дізнатися про перспективи розвитку та їхню діяльності; вимогами до майбутніх працівників компаній, фінансових установ та організацій; пройти індивідуальну коротку співбесіду із потенційними працедавцями; знайти базу проходження виробничої та переддипломної практик.

Загалом навчальна лабораторія забезпечує роботу 15 компютерних аудиторій, у яких використовується понад 300 одиниць техніки, 20 аудиторій інституту обладнані мультимедійними  засобами та 4 мультимедійними інтерактивними дошками.