• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Профілі освітніх програм

Освітній ступінь бакалавра

Освітньо-професійна прогама "Бізнес адміністрування " 

Звіт про самооцінювання 

Навчальний план 

Навчальний план ОП "Бізнес адміністрування"

 

051 «Економіка»

051 «Економічна кібернетика та бізнес-аналітика» (діє з 01.09.2019)

051 «Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації» (діє з 01.09.2019)

071 «Облік і оподаткування»

071 «Облік і оподаткування» (діє з 01.09.2019)

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (діє з 01.09.2019)

073 «Менеджмент»

073 «Менеджмент персоналу» (діє з 01.09.2019)

232 «Соціальне забезпечення»

232 «Соціальне забезпечення» (діє з 01.09.2019)

 Освітній ступінь магістра

051 «Економіка»

071, Облік і оподаткування

072, Фінанси, банківська справа і страхування

 073, Менедмент

Враховуючи рекомендації експертів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, студентства Львівського інституту ДВНЗ "Університет банківської справи" , роботодавців та стейкхолдерів оновлено освітню програму "Бізнес-адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент", яка буде діючою з серпня 2020 року.

освітня програма "Бізнес-адміністрування" 

Форма заяви для подання пропозицій щодо внесення змін в освітньо-професійні програми  

 До розгляду Проект нової варіативної компоненти

"Міжнародний банкінг та комплаєнс" освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування"

Обгрунтування

Навчальний план