• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
 • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
 • Assoc_ 193.JPG
 • divchata.jpg
 • lidvnzubs.jpg
 • _MG_00872.jpg
 • _MG_01522.jpg
 • _MG_0169.jpg

Про нас

138 бюджетних місць

76 заходів, 48 екскурсій, майже дві тисячі відвідувачів, як з України, так і з а кордону,  десятки цікавих зустрічей, майстер-класів та воркшопів – такі результати Днів фінансової обізнаності, що пройшли у Львові впродовж 1-3 листопада.

Львів став другим містом після Одеси, де реалізується спільний проект з підвищення фінансової грамотності  Національного банку України, компанії Visa, USAID, Університету банківської справи, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  

Школярі зі Львова та області, студенти та дорослі львів`яни взяли участь у тренінгах з фінансової грамотності викладачів Університету банківської справи, а також інтерактивних заняттях, лекціях, змагались у бізнес грі Cash Flow та побачили історичну експозицію «Шляхами історії української гривні" та унікальну колекцію пам’ятних монет від Національного банку України. Відвідувачі також змогли переглянути ролики кампанії «Гривня – наш символ» та сучасні інтерактивні технології на спеціальному тематичному мобільному додатку, що демонструє елементи захисту оновленої серії банкнот Національного банку України. 

"Нам дуже приємно, що з кожним роком все більше українців цікавляться фінансовою грамотністю, бажають навчати своїх дітей розумно витрачати та заощаджувати власні кошти, грамотно інвестувати та вести сімейний бюджет," - каже ректор Університету банківської справи Тамара Смовженко.

За словами Тамари Смовженко, навчання школярів основам фінансової грамотності передбачено Національною стратегією розвитку освіти в Україні до 2021 року. Фахівцями Університету банківської справи вже розроблено підручники та методичні посібники для вчителів та навчання дітей основам фінансових знань у складі програм різних предметів.

Як повідомив керівник проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID “Трансформація фінансового сектору” Роберт Бонд, у 2010 році було проведено перше дослідження фінансової грамотності українців, яке показало її низький рівень порівняно з іншими країнами. Була розроблена стратегія навчання населення, зокрема впроваджені освітні програми з фінансової обізнаності у школах. Варто зазначити, що першими почали навчатися фінансовій грамотності учні у Львівській області. Нині ж ці освітні проекти впроваджені у понад тисячі шкіл України та у них беруть участь 27 тисяч дітей.

Організатори Днів фінансової обізнаності сподіваються, що наступного року проект стане ще масштабнішим та охопить вже десятки українських міст.

Львівський навчально - науковий інститут

ДВНЗ "Університет банківської справи"

м. Львів, просп. Т. Г. Шевченка, 9.

Тел.: (032) 297-72-01

http://www.libs.ubs.edu.ua/

 

Львівський навчально - науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи" – спеціалізований навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців найвищої кваліфікації для фінансово-кредитних і банківських установ.

2015 року навчальний заклад відзначив 75-ту річницю свого становлення.

Львівський навчально - науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи" здійснює освітню діяльність у структурі Університету банківської справи – вищому навчальному закладі IV рівня акредитації, керуючись принципами багаторівневості, безперервності, гнучкості та відкритості системи освіти.

Основна мета діяльності – підготовка високоосвіченої особистості – фахівця, здатного стратегічно мислити і втілювати оригінальні та плідні ідеї в життя, наділеного найкращими культурними і духовними якостями, відповідального, професійно компетентного, національно свідомого, патріота і громадянина.

Основними видами діяльності ЛІ УБС є:

освітня діяльність;

наукова діяльність;

перепідготовка кадрів і підвищення кваліфікації.

Стратегічними напрямами розвитку ЛІ УБС є:

 • поліпшення системи управління якістю за стандартом ISO 9001: 2008 з метою підвищення ефективності підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців;
 • вдосконалення науково-дослідної майстерності науково-педагогічних працівників та реалізації механізмів їх кар’єрного росту;
 • формування наукової школи;
 • поліпшення технічного забезпечення навчального процесу;
 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • покращення контролю та ефективності оцінювання знань студентів і вдосконалення рейтингової системи оцінювання;
 • розвиток молодіжної політики.

Підготовка фахівців

Основними видами діяльності ЛІ УБС є:

освітня діяльність;

наукова діяльність;

перепідготовка кадрів і підвищення кваліфікації.

Згідно з ліцензією (серія АЕ № 636077 від 10.03.2015 р.) ЛІ УБС здійснює освітню діяльність із надання вищої освіти галузі знань «Економіка та підприємництво» за напрямами і спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,  «спеціаліст», «магістр»:

 • «Фінанси і кредит»;
 • «Банківська справа»;
 • «Облік і аудит»;
 • «Економічна кібернетика»;
 • «Управління персоналом та економіка праці».

Надає освітні послуги з навчання магістрів галузі знань «Специфічні категорії» за спеціальностями:

 • «Управління фінансово-економічною безпекою»;
 • «Бізнес-адміністрування».

Інноваційність магістерських програм забезпечується тісною співпрацею з Національним банком України, Асоціацією українських банків, Незалежною асоціацією українських банків України, Міжнародною фінансовою корпорацією IFC та ТОВ «Бізнес-освітній альянс».

Інститут також здійснює:

 • перепідготовку спеціалістів зі спеціальностей «Банківська справа», «Фінанси і кредит»;
 • підвищення кваліфікації державних службовців та керівників (спеціалістів) державних підприємств, установ й організацій за напрямом 1501 «Державне управління»;
 • підвищення кваліфікації фахівців фінансово-кредитних установ;
 • підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями).

Підготовка фахівців за зазначеними напрямами і спеціальностями здійснюється на двох факультетах: фінансовому та обліково-економічному.

До викладання інститут залучає не тільки своїх науково-педагогічних працівників, а й провідних фахівці фінансово-кредитної системи України та відомих науковців.

 ЛІ УБС проводить освітню діяльність за денною формою навчання, а також за заочно-дистанційною формою навчання.

Загалом в Інституті підготовку ліцензованих спеціальностей здійснюють науково-педагогічні працівники 10 кафедр Інституту, 5 з яких – випускові: економіки та управління персоналом, банківської справи, обліку і аудиту, економічної кібернетики, фінансів та фінансово-економічної безпеки.

В інституті функціонує наукова школа «Банківництво в системі сталого економічного розвитку».

Науковий розвиток забезпечують:

кафедри інституту;

аспірантура і докторантура;

науково-дослідні лабораторії;

наукова бібліотека;

студентське наукове товариство.

 Міжнародна інтеграція

Інститут активно співпрацює з провідними навчальними закладами та установами зарубіжних країн, а саме:

 • Поліський державний університет
 • Брестський державний технічний університет 
 • Кавказький Університет (м. Тбілісі)
 • Вища школа менеджменту в Барселоні
 • Міжнародний Університет Андалусії
 • Болонський Університет
 • Латвійський університет (м. Рига)
 • Вільнюський Університет
 • Університет Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс)
 • Автономний Університет штату Ідальго
 • Вища школа - Університет прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург)
 • Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт (Одер))
 • PKO Bank Polski
 • Краківський економічний університет
 • Вроцлавський економічний університет
 • Державна вища технічно-економічна школа ім. кс. Броніслава Маркєвича в Ярославі
 • Жешувський університет
 • Економічний університет в Катовіцах
 • Університет Йоханнесбурга
 • Крагуєвацький Університет
 • Університет "Abant İzzet Baysal" (м. Болу)
 • Технічний Університет в Остраві
 • Вища школа - Банківського інституту (м. Прага)
 • Школа бізнесу Санкт-Галлен
 • Міжнародний університет Сузука
 • Університет Любляни

Завдяки таким двостороннім контактам на паритетних умовах студенти, аспіранти і викладачі мають змогу проходити стажування, підвищувати свою наукову та педагогічну майстерність. Навчальна співпраця з Краківським економічним університетом, Університетом Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Університетом Салезіан Саррія (м. Барселона, Іспанія) дозволяє випускникам отримати подвійний диплом про вищу освіту міжнародного зразка.

 

 Нагороди і відзнаки

Діяльність Інституту отримала належну зовнішню оцінку за результатами перевірок Національного банку України, Державної інспекції навчальних закладів МОН України, ліцензійних і акредитаційних комісій МОН України. За рішенням Асамблеї ділових кіл став переможцем у номінації «Краще підприємство України 2009 – вища освіта» та «Європейська якість – 2009», на щорічній виставці «Освіта та кар’єра» (м. Київ) 2011 року навчальний заклад нагороджено дипломом за міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки.

На XV Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» інститут нагороджено дипломом за вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти та удостоєно почесного звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із модернізації освіти України.

2011 року на Другій Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади 2011» інститут нагороджено золотою медаллю в номінації «Упровадження системи компетенції як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школи».

На XV ювілейній Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» інститут нагороджений дипломом за вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти та удостоєний почесного звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із модернізації освіти України, а також нагороджений низкою дипломів МОН України.

Високе визнання отримав інститут і на міжнародному рівні. Рішенням журі Європейської бізнес-асамбелії Інститут визнано одним із провідних закладів вищої школи в Україні.

2013 року Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) за результатами ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Кращий навчальний заклад з підготовки спеціалістів банківсько-фінансової галузі – 2013» (за версіє журналу «БАНКИРЬ») нагороджено дипломом у номінації «Кращий навчальний заклад з підготовки спеціалістів банківсько-фінансової галузі».

У рамках участі в IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» ЛІБС УБС НБУ отримав диплом «За вагомий внесок у розвиток національної освіти».

Коротка історична довідка про ЛІ ДВНЗ УБС

10 травня 1940 р. – створено Львівський фінансово-кредитний технікум.

1949 р. – навчальний заклад отримав назву Львівський фінансово-кредитний технікум і був переведений у підпорядкування Міністерства фінансів УРСР (Наказ № 532 Мінфіну УРСР від 15 квітня 1949 р. і постанова № 4145 Ради Міністрів СРСР від 15 листопада 1948 р.).

1954 р. – технікум перейшов у підпорядкування Держбанку СРСР і продовжив свою діяльність як Львівський обліково-кредитний технікум на підставі розпоряджень Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 р. (№ 9050), Міністерства фінансів СРСР від 4 вересня 1954 р. (№ 1001) і Держбанку СРСР від 4 вересня 1954 р. (№ 2361).

1991 р. – технікум перейшов у підпорядкування Національного банку України під назвою Львівський технікум банківської справи (наказ № 26 Національного банку України від 12 грудня 1991 р. «Про включення технікумів Держбанку СРСР у структуру Національного банку України»).

1995 р. – навчальний заклад отримав статус банківського коледжу (накази Міністерства освіти України № 175 від 14 червня 1995 р. і № 215 від 19 липня 1995 р., постанова Кабінету Міністрів України № 228 від 5 квітня 1994 р.).

2000 р. – на базі Львівського банківського коледжу НБУ створено Львівський банківський інститут Національного банку України – ЛБІ НБУ (постанова Кабінету Міністрів України № 143 від 28 січня 2000 р., постанова Правління Національного банку України № 64 від 17 лютого 2000 р.).

22 червня 2006 р. – Львівський банківський інститут Національного банку України отримав ІV рівень акредитації з напряму підготовки «Економіка і підприємництво» (сертифікат, серія РД-IV № 114478) відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії, протокол № 61.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 15.06.2006 № 331-р «Деякі питання впорядкування мережі вищих навчальних закладів» і Постанови Національного банку України від 14.07.2006 № 265 «Про внесення змін до структури Національного банку України» Львівський банківський інститут Національного банку України 15 лютого 2007 року реорганізовано в Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

 

Згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 24.06.2015 № 666-р "Про передачу цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки", Постанови Національного банку України від 26.06.2015 № 418 "Про внесення змін до структури Національного банку України" Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) реорганізовано у Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

Програма Erasmus – курс на Україну: Латвійський студент поділився враженнями про навчання в Університеті банківської справи

 

Джавохір Хайрітдінов приїхав в Україну за програмою Еразмус+, аби навчатися в Університеті банківської справи. Хлопець родом з Узбекистану, а для навчання обрав спеціальність «Міжнародна економіка та дипломатія» в Латвійському університеті.

Детальніше...