• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Історія

Історію навчального закладу викладено в частині І (1940 - 2010 роки) і частині ІІ (2010 - 2015 роки) "Літопису ЛІБС УБС НБУ". 

2015 року навчальний заклад відзначив 75-ту річницю діяльності.

Львівський інститут банківської справи розпочав освітню роботу з 1940 року як Львівський обліково-економічний технікум.

10.05.1940 р. за вказівкою  Ради народних Комісарів СРСР від 10.05.1940 р. № 031-185 створено Львівський обліково-економічний технікум.

05.11.1944 р. на підставі розпорядження № 19991-р. Ради народних Комісарів від 16.10.1944 р. і наказу № 264-м. Всесоюзного комітету в справах вищої школи при Раді Народних Комісарів СРСР від 16.10.1940 р. отримав назву Львівський обліково-економічний технікум Держбанку СРСР.

21.09.1945 р. технікум перейменовано на Львівський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР (наказ Держбанку СРСР №33 від 21.09.1945 р.).

01.07.1949 р. Постановою Ради Міністрів СРСР від 05.11.1948 р. № 532 Львівський обліково-кредитний  технікум об’єднано з Львівським фінансово-економічним технікумом, заклад отримав назву Львівський фінансово-кредитний технікум і переведено в підпорядкування Міністерства фінансів УРСР.

1954 року на підставі розпоряджень Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 р. (№ 9050), Міністерства фінансів СРСР від 4 вересня 1954 р. (№ 1001) та Держбанку СРСР від 4 вересня 1954 р. (№ 2361) технікум перейшов у підпорядкування Держбанку СРСР і продовжив свою діяльність як Львівський обліково-кредитний технікум.

У грудні 1991 року технікум перейшов у підпорядкування Національного банку України під назвою Львівський технікум банківської справи (наказ № 26 Національного банку України від 12 грудня 1991 р. «Про включення технікумів Держбанку СРСР у структуру Національного банку України»).

Із 1991 року Львівський банківський інститут працює у складі навчально-методичного комплексу «Західбанкосвіта», куди входять Інститут регіональних досліджень НАН України, Тернопільський державний економічний університет, Львівський економічний ліцей, Луцький комерційний технікум, Управління НБУ у Львівській та Управління НБУ у Волинській областях, а з 1994 р. у складі «Галосвітбанку», які створено відповідно до наказів Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерства народної освіти України, Українського Республіканського банку Держбанку СРСР від 22. 05. 1990 р. та від 23.06.1990 р. (№ 96//145/20). Науково-навчальний комплекс «Економосвіта» забезпечує інтеграцію академічної науки в навчальний процес. Учасники комплексу здійснюють підготовку наукової економічної еліти – кандидатів і докторів наук, проводять спільну навчально-методичну та видавничу діяльність, поглиблюють міжнародну співпрацю.

1995 року навчальний заклад отримав статус банківського коледжу (накази Міністерства освіти України № 175 від 14 червня 1995 р. і № 215 від 19 липня 1995 р., постанова Кабінету Міністрів України № 228 від 5 квітня 1994 р.).

2000 року на базі Львівського банківського коледжу створено Львівський банківський інститут Національного банку України – ЛБІ НБУ (постанова Кабінету Міністрів України № 143 від 28 січня 2000 р., постанова Правління Національного банку України № 64 від 17 лютого 2000 р.).

2003 року ЛБІ НБУ разом з Інститутом регіональних досліджень НАН України, Національним університетом «Львівська політехніка», Тернопільським державним економічним університетом утворили науково-навчальний комплекс «Економосвіта», який затверджено Міністерством освіти і науки України, Національним банком України і НАН України. Науково-навчальний комплекс «Економосвіта» забезпечує інтеграцію академічної науки в навчальний процес. Учасники комплексу здійснюють підготовку наукової економічної еліти – кандидатів і докторів наук, проводять спільну навчально-методичну та видавничу діяльність, поглиблюють міжнародну співпрацю.

Відповідно до наказу МОН України від 23.01.2004 р. № 48 Інститут впроваджує кредитно-модульну систему в організацію навчального процесу, головним завданням якої є реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського процесу.

За підтримки НБУ і завдяки науково-дослідницького ентузіазму науковців інституту 2005 року в Україні відновлено День ощадності та запроваджено святкування Дня банківських працівників, метою якого є популяризація ідей ощадності, патріотизму і меценатства.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 22 червня 2006 р., протокол № 61, Львівський банківський інститут Національного банку України отримав ІV рівень акредитації з напряму підготовки «Економіка і підприємництво» (сертифікат, серія РД-IV № 114478).

2006 року інститут першим серед вищих навчальних закладів IV рівня акредитації в Україні успішно пройшов сертифікаційний аудит системи менеджменту якості серії ISO: 9001, про що свідчить сертифікат міжнародного зразка (№ 16342/1/А від 01.07.2006 р.) Щорічно інститут проходить контрольний сертифікаційний аудит системи менеджменту якості серії ISO: 9001.

Згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 15.06.2006 № 331-р «Деякі питання впорядкування мережі вищих навчальних закладів» та Постанови Національного банку України від 14.07.2006 № 265 «Про внесення змін до структури Національного банку України» Львівський банківський інститут Національного банку України 15.02.2007 було реорганізовано в Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

2008 року в ЛІБС здійснено ліцензування освітньої діяльності щодо підготовки бакалаврів з напряму 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» та здійснено набір на навчання з цієї спеціальності, а у 2011 році – отримано дозвіл на підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями).

В ЛІБС УБС НБУ навчання тісно пов’язане з практикою. Так, в інституті створено навчально-тренувальний банк, студентську кредитна спілка «Галичина» та ГО «Перспектива».

За ініціативи та сприяння творчої групи науковців інституту в Університеті випущено перший в Україні підручник «Корпоративна соціальна відповідальність», ініційовано введення КСВ як обов’язкової дисципліни у ВНЗ і розроблення першої кваліфікаційної характеристики професійного стандарту менеджера з КСВ.

Також науковці інституту взяли активну участь у розробленні пілотного навчального курсу «Фінансова грамотність» і стали авторами однойменних навчальних посібників для вчителів і учнів. Після вдалого експериментального навчання школярів старших класів МОНмолодьспорту України схвалило вивчення фінансової грамотності в загальноосвітніх навчальних закладах.

Із 29 січня 2014 р. з метою формування сприятливих умов для розвитку наукового та освітнього потенціалу української банківської системи при Університеті банківської справи НБУ запрацював ендавмент «Фонд розвитку банківської освіти та науки». Фонд підтримує талановитих і перспективних студентів, надає грантове фінансування наукових досліджень, фінансує інвестиційні проекти, дає нові можливості для співпраці між випускниками, роботодавцями, студентами і колективом Університету.

 Родовід Львівського інституту банківської справи УБС НБУ

 

 

 

 

Віхи зростання – ТОП-75 сходинок до визнання

Історія Львівського інституту банківської справи УБС НБУ – це передовсім історія поступу і звершень, історія особистостей і колективу, які були органічно пов’язані з історією нашого краю і держави. Наш навчальний заклад має чимало нагород, здобутків, відзнак, похвал і перемог. Вони – результат багаторічної праці, сили духу і віри, мистецтва управління, дару вчення і переконання, підтримки, людяності, взаємодопомоги.

Щоб збагнути, ким ми є нині, маємо звернутися до наших духовних витоків. Ви можете простежити непростий шлях створення й динамічного поступу Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України – чудового навчального закладу України з усталеними традиціями й заслуженим авторитетом.

 

 

 

 

 

Заходи

 

Нас вітають!

 

Фото, відео

 

     

Початок шляху, витоки

1 вересня 1879 року. Наш навчальний заклад створено на базі Львівської економічної школи імені Королеви Ядвіги, створеної 1879 року, коли Львів входив до складу Австро-Угорської імперії. 1888 року влада міста Львова виділила і пристосувала будинок на вулиці Академічній, 9 для використання на добро шкільної молоді.

Становлення

1940-й – рік створення Львівського обліково-економічного технікуму із розташуванням навчального корпусу в приміщенні на вулиці Руській, 20. Технікум у м. Львові було створено з метою підготовки кадрів для установ Держбанку СРСР Західних областей України, в яких на той час була велика потреба. Першим директором Львівського обліково-економічного технікуму було призначено Михайла Сергійовича Солинцева.

1941-й – Львівський обліково-економічний технікум тимчасово припинив свою діяльність через напад Німеччини на Радянський Союз.

1944-й – технікум отримав назву «Львівський обліково-економічний технікум Держбанку СРСР», директором якого був В. А. Козлов. Цього року відновлює свою діяльність Львівський фінансово-економічний технікум.

1945-й – Львівський обліково-економічний технікум перейменовано на Львівський обліково-кредитний технікум, директором якого було призначено П. С. Пікуліна.

1946-й – директором технікуму призначено Б. І. Сокуліна.

1947-й – директором фінансово-економічного технікуму м. Львова призначено Федора Федоровича Дворка.

1949-й – Львівський обліково-кредитний технікум об’єднано з Львівським фінансово-економічним технікумом, заклад отримав нову назву – Львівський фінансово-кредитний технікум Міністерства фінансів УРСР. Директором технікуму було призначено Федора Федоровича Дворка.

Епоха якісних змін

1950-йтехнікум став піонером у створенні та організації роботи навчальних банків при навчальному закладі, які пізніше були започатковані в багатьох обліково-кредитних технікумах СРСР.

1951-й – у технікумі після закінчення Одеського кредитного інституту розпочали багаторічну роботу викладачі профільних дисциплін Г. П. Лебідь і В. Я. Хейфец.

1952-й – у технікумі запроваджено навчання екстерном.

1953-й – відкрито заочне відділення і Навчально-консультаційний пункт (НКП) у м. Чернівцях.

1954-й – технікум перейменовано на Львівський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР. Завдяки зусиллям Й. О. Дербала створено навчальний банк.

1956-й – почали функціонувати три нові спеціальності: «Грошовий обіг і кредит», «Облік і опертехніка в Держбанку», «Облік в ощадкасах». У технікумі створено літературний гурток.

1957-й – у літературному гуртку технікуму видано перший журнал – «Молодий літератор», керівником якого була викладач російської мови та літератури М. А. Довгань.

1958-й відзначив спортивний прорив – у спартакіадах із плавання, легкої атлетики, гімнастики, баскетболу, волейболу, шахів, шашок, лижного спорту учні технікуму здобули призові нагороди.

1959-й – відкрито НКП технікуму у м. Вінниці. Обладнано кабінет машинопису і методичний кабінет.

1960-й – розпочав свої виступи хор технікуму із 76-ти учнів.

1962-й – Харківський обліково-кредитний технікум передає Львівському обліково-кредитному технікуму Київський навчально-консультаційний пункт, який відіграв історичну роль у подальшому становленні навчального закладу.

1963-й – повноваження директора Львівського обліково-кредитного технікуму Держбанку СРСР перейняв Йосип Олександрович Дербал.

1964-й – обладнано кабінети математики, іноземних мов.

1965-й – ЛОКТ святкує 25-річчя діяльності. За цей час технікум підготував 6 357 працівників для системи Держбанку СРСР.

1966-й – епоха студзагонів. Учні беруть участь у господарських роботах, працюють на сільськогосподарських роботах у Кіровоградській області, у Бродівському районі та ін.

1967-й – упроваджено навчальну практику учнів у міському управлінні Львівської обласної контори Держбанку СРСР, ощадних касах № 6318 і № 6319. Широко впроваджуються передові на той час технології – програмоване опитування і навчання, використання проблемних ситуацій, проведення уроків із використанням кінофільмів, діафільмів, ділові ігри тощо.

1968-й – у технікумі почала працювати викладачем проектно-кошторисної справи і фінансування капітальних вкладень Анастасія Несторівна Соловей.

1969-й – епоха інновацій. Колектив навчального закладу працює над урізноманітненням занять: уроки проводять у музеях, на підприємствах за участі передовиків праці, працівників органів юстиції.

1970-й – директором Львівського обліково-кредитного технікуму став Іван Михайлович Грабко. Створено методичний кабінет, обладнано військовий кабінет, стрілецький тир.

1971-й – навчальний заклад перейшов на роботу в одну зміну, вечірнє навчання вже не здійснювалося.

1972-й – започатковано семінар педагогічних знань, створюється навчально-консультаційний пункт технікуму в м. Черкасах при Черкаському фінансовому технікумі Будбанку СРСР. Відкрито гуртожиток № 3 на 40 місць на вулиці Банківській, 2. Започатковано семінар педагогічних знань.

1973-й – вводиться вивчення факультативних предметів: правила дорожнього руху і суспільно-політична практика.

1974-й – упроваджено вивчення курсів машинопису (39 год.); атеїзму (16 год.), естетики (40 год.).

1975-й – упроваджено навчальний курс до 30-річчя Перемоги, працюють 12 кабінетів, 13 предметних гуртків, 10 спортивних секцій.

1976-й – акцент на культурно-масову роботу. Проводять конкурси на краще знання предмета, дні бухгалтера, кредитора, працівника ощадних кас, літературні вечори, зустрічі з письменниками, вечори дружби народів, до 100-річчя Паризької комуни.

1977-й – у навчальний процес упроваджено метод Шаталіна – проблемного і програмованого навчання і опитування. Предметні комісії стають цикловими, організовано роботу школи молодого вчителя.

1978-й – нарощення потужностей. Кількість учнів у технікумі збільшено до 496 осіб.

1979-й – технікум посів перше місце в зимовій і літній спартакіадах обкому профспілок.

1980-й – створення дев’яти формувань цивільної оборони, започатковано проведення командно-штабних навчань. Вшановують 40-річчя діяльності закладу, за які підготовлено 14 051 випускників.

1981-й – створено Методичну раду технікуму, проведено 13 уроків мужності.

1982-й – технікум посів друге місце з-поміж середніх спеціальних навчальних закладів Львівської області в конкурсі технічної творчості учнів і методичної роботи циклових комісій.

1983-йвектор фахової атестації викладачів. Створено кабінети правових знань, економічної географії. При кабінетах працюють предметні гуртки.

1984-й – вшанування. Виховну годину «Урок пам’яті» присвячено викладачеві технікуму Валентині Василівні Солинцевій, заступнику директора з навчальної роботи 1954–1956 рр., завідувачу облікового відділення 1956–1960 років, членові підпільної організації «Народна гвардія імені Івана Франка».

1985-йінтелектуальне збагачення. У технікумі створено клуб книголюбів, проводять «Тижні комісії», конкурси творчих робіт з російської літератури, теоретичні конференції.

1986-й – створено предметну комісію з ощадної справи, організовано Раду наставників.

1987-й – навчальний заклад очолив Михайло Федорович Кокошко. Обладнано перший комп’ютерний клас на вісім робочих місць. Відкрито навчальне відділення Ощадбанку.

1988-й – технікум посів друге місце серед 22 технікумів Держбанку СРСР у Всесоюзному соціалістичному змаганні колективів технікумів Держбанку СРСР, створено Раду самоуправління технікуму.

1989-йперебудова. Директором Львівського обліково-кредитного технікуму вперше в його історії стає жінка – Тамара Степанівна Смовженко. У навчальний процес упроваджують комп’ютерну техніку.

1990-й – на базі Тернопільського інституту народного господарства, Львівського обліково-кредитного технікуму і СШ № 87 м. Львова утворено перший в Україні регіональний навчальний комплекс «школа – технікум – інститут».

1991-й – введено в експлуатацію навчальний корпус у приміщенні обчислювального центру НБУ м. Львова на просп. 700-річчя Львова, 61 (просп. В. Чорновола, 61).

1992-й – Львівський обліково-кредитний технікум переходить у підпорядкування Національного банку України і отримує нове профілювання і назву – Львівський технікум банківської справи Національного банку України. Видано державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за другим рівнем акредитації з ліцензованим обсягом прийому на денному відділенні 200 осіб, зі спеціальностей «Фінанси та кредит», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік і аудит».

1993-й – у технікумі функціонують лінгафонна лабораторія і лабораторія персональних електронних обчислювальних машин, чотири комп’ютерних класи для проведення практичних і лабораторних занять з дисциплін «Основи інформатики і обчислювальної техніки».

1994-й – у навчально-лабораторній базі технікуму відкрито три нові кабінети навчальної практики: два – у регіональному управлінні НБУ та один – у дирекції Агропромбанку «Україна» в Львівській області, чотири читальні зали для студентів і викладачів.

1995-й – відкриття Музею історії коледжу. Створено редакційно-видавничий відділ. Виходить у світ студентська газета «Новини з БоКу» (Новини з банківського коледжу), що з часом «переросла» в газету «Банк’О».

1996-й – заклад перейменовано на Львівський банківський коледж Національного банку України. З цього року виходить у світ «Інформаційний вісник» науково-методичного відділу. Створено навчально-виробничий комплекс «Західбанкосвіта».

1997-й – створення навчально-тренувального банку «Галичина», Регіональний центр підвищення кваліфікації та перепідготовки банківських фахівців (РЦПК). Голова Правління Національного банку України Віктор Андрійович Ющенко провів прес-конференцію у ЛБК НБУ.

1998-й – у навчально-тренувальному банку «Галичина» відкрито студентський банк. Запроваджено модульне навчання.

1999-й – заснування факультетів – економічного і банківської справи.

2000-й – на базі Львівського банківського коледжу створено Львівський банківський інститут Національного банку України, запроваджено колегіальний керівний орган – вчену раду, розпочали роботу науково-методична рада і Центр довишівської підготовки, відкрито річну аспірантуру за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Створено Кредитну спілку «Галичина» і Наукове студентське товариство (НСТ). У закладі працює перший капелан – отець Володимир Турин.

2001-й – підготовка і перепідготовка фахівців в інституті здійснюється за денною і заочною формами навчання з напряму «Економіка і підприємництво» за рахунок фінансування Національного банку України і на комерційній основі. Створеноно перший в Україні науково-навчальний комплекс «Економосвіта».

2002-й – започатковано програму «Аваль-Шанс». У Львівському банківському інституті НБУ освячено капличку. Їй дали ім’я блаженної Йосафати. на базі Київського навчально-консультаційного пункту утворено Київську філію Львівського банківського інституту НБУ. Відкрито і введено в експлуатацію студентський гуртожиток і студентський клуб «Оаза», що на вулиці Коперника, 14. Створено сайт інституту.

2003-й – відбулося відкриття проекту «Ярмарок працевлаштування». Тамара Смовженко отримує благословення Кардинала Любомира Гузара на відродження свята Ощадності. Створено перший в Україні науково-навчальний комплекс «Еукономосвіта».

2004-й – приєднання інституту до Болонського процесу. За підсумками рейтингу і рішенням експертної комісії Асамблеї ділових кіл та Інституту соціального іміджмейкінгу в Україні ЛБІ отримує нагороду в номінації «Краще підприємство України (у галузі освіти)». На виставці «Освіта України» ЛБІ НБУ вручено диплом за вагомий внесок у розбудову ринку освітніх послуг Утверджено День банківських працівників – уперше в Україні святкують День банківських працівників – День ощадності як державне свято, започатковано щорічний молебень у церкві Святого Юра напередодні цього свята.

2005-й – уперше в історії навчального закладу відбулися вибори ректора. Ректором обрано доктора економічних наук, професора Тамару Степанівну Смовженко. За результатами незалежних досліджень Інституту соціального іміджмейкінгу в Україні ЛБІ визнано переможцем другої категорії в номінації «Європейська якість – 2005». Створено Студентську дорадчу раду (СДР).

2006-й – ЛБІ отримав IV рівень акредитації з напряму підготовки «Економіка і підприємництво». Європейська бізнес-асамблея визнала наш виш переможцем у номінації «Краще підприємство України (у галузі освіти)». Інститут удостоєно почесного звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із модернізації освіти України на IX Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2006». ЛІБС УБС НБУ отримав звання «Лідер освітніх послуг України» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із модернізації освіти України.Налагоджено співпрацю щодо обміну студентами з Міжнародним Університетом м. Сузуки і Краківським економічним університетом. Уперше в Україні студенти інституту провели перший благодійний «Аукціон надій».

2007-й – утворення першого в Україні мережевого банківського вишу України – УБС НБУ. ЛБІ реорганізовано у Львівський інститут банківської справи в складі Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). Створено основу для нових традицій в науково-суспільному і культурно-мистецькому житті – засідання Дискусійного клубі і Міжнародних філософсько-економічних читань, Тиждень вишиванок, Шевченківські, Франківські, Сковородинівські, Лесині читання та Нарбутівські дні, Літні школи, Конкурс на кращого викладача, кращого науковця, кращого куратора і кращого студента. Директором інституту стає Ганна Яківна Дутка. Створено факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також Регіональний центр підвищення кваліфікації.

2008-й – Львівський інститут УБС НБУ – «Лідер ХХІ століття – 2008», став 21-м серед 200 найкращих ВНЗ України за версією ЮНЕСКО. Виш отримав грамоту МОН за «Інноваційний розвиток освіти» і диплом МОНУ за профорієнтаційну роботу серед молоді. За плідну організаторську роботу з інноваційного розвитку освіти України, за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу ЛІБС отримав нагороду ХІ міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008».Створено першу магістерську програму з корпоративного управління в банках. Персональною відзнакою президента Форуму видців у Львові Олександри Коваль у номінації «Найсвоєчасніша книга року» нагороджено підручник «Наукознавство» професора Володимира Марцина. Відбулися відкриття студентського містечка, каплички св. Йосафати в корпусі на вул. Жовківській, 53. Урочисто засіяно поріг оновленого третього корпусу, що на просп. В. Чорновола, 61. Перші студенти Університету отримали дипломи міжнародного зразка за системою подвійного диплома в Вищій школі менеджменту в Барселоні (Іспанія) і Західнопоморській школі бізнесу (м. Щецин, Польща).

2009-й – ЛІБС посів перше місце серед вишів Львівщини і третє – у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання та спорту серед 500 вишів України. Інститут отримав відзнаку МОНУ за інноваційний розвиток освіти, подяку регіонального центру зайнятості Львова «За профорієнтаційну роботу та високі показники працевлаштування молоді». За результатами конкурсу розвитку післядипломних комплексів освіти в Україні, який проходив під патронатом Міністерства освіти і науки України в рамках виставки «Сучасна освіта – 2009», ЛІБС відзначено спеціальною нагородою за розвиток матеріально-технічною бази.

Вийшов у світ перший підручник із КСВ «Корпоративна соціальна відповідальність», який визнано «Кращою книгою – 2009» Львівського форуму видавців. Створено «Перший віртуальний студентський банк». ЛІБС – базовий навчальний заклад для проведення студентської всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа». В інституті починають розвивати корпоративну культуру. Проведено першу спільну українсько-польську міжнародну конференцію з Ярославською вищою професійною школою. Відбувся перший обмін між студентами Феодосійської фінансово-економічної академії та Харківським і Черкаським інститутами. Благочинна акція «Аукціон надій» отримала відзнаку за створення моделі партнерства «Університет – громада» на першому всеукраїнському конкурсі бізнес-кейсів з корпоративної соціальної відповідальності.

Епоха глобалізації

2010-й – УБС НБУ підписав глобальний договір ООН, розпочато підготовку спеціалістів за дистанційною формою навчання, розроблено ескіз і викарбувано пам’ятну медаль до 70-річчя ЛІБС УБС НБУ, відкрито оновлений музей ЛІБС УБС НБУ на вул. Січових Стрільців, 11. Студентська рада взяла участь у закладанні саду «Світове українство» в Шевченківському гаю, а 22 студентів факультету банківської справи та інформаційних технологій перемогли у I турі VII Всеукраїнської студентської олімпіади на приз Uni Credit Grouр, дванадцятеро з них увійшли в ТОП–100 найкращих студентів України. У Всеукраїнському конкурсі «Найкращий стан фізичного виховання і спорту у вищих навчальних закладах» інститут здобув бронзу. Володимир Чижович виборов гран-прі міжнародного фестивалю «Барви осені». Кращий куратор Університету – Наталія Юріївна Олійник.

2011-й – директором ЛІБС УБС НБУ став Микола Андрійович Вознюк. УБС НБУ – лауреат І Всеукраїнського конкурсу «Кращий ВНЗ з підготовки фахівців банківсько-фінансової сфери – 2011», отримав золоту медаль у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес».

ЛІБС УБС НБУ став «Обличчям Львова – 2011» – уперше за 12-річну історію конкурсу «Обличчя міста» у фінал вийшов вищий навчальний заклад. Отримано дозвіл на екстернатну форму навчання. Отримано ліцензію на підготовку іноземних громадян.

Збірна ЛІБС УБС НБУ з фут-залу ввійшла в «десятку» кращих студентських команд України.

2012-й – УБС НБУ отримав нагороду Міжнародної виставки навчальних закладів і став «Лідером освіти – 2012», здобуто звання лауреата ІІ Всеукраїнського конкурсу «Кращий ВНЗ з підготовки та перепідготовки фахівців банківсько-фінансової сфери – 2012» за версією журналу «Банкір» у номінації «Кращий вищий навчальний заклад – 2012», золоту медаль «Інновації у співпраці ВНЗ із ринком праці».

ЛІБС УБС НБУ підписав меморандум про співробітництво із Львівською обласною державною адміністрацією щодо реалізації програм соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Львівщини. Наш виш і Краківський економічний Університет спільно розробили і впровадили магістерську програму подвійного диплому зі спеціальності «Банківська справа». Кращим викладачем-науковцем УБС НБУ визнано Зою Скринник – доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ. Студентський благодійний проект «Аукціон надій» став переможцем конкурсу «Народний благодійник» в номінації «Благодійник року», вокальний гурт «Ва-банк» – володар гран-прі конкурсу студентської пісні «Голос молодого серця», освячено скульптуру Божої Матері в холі корпусу № 3 на вул. Чорновола, 61, ЛІБС УБС НБУ посів І місце спартакіади НБУ, а на спортивній базі ЛІБС УБС НБУ проведено перший відкритий кубок з фут-залу серед банкірів «Осінь – 2012». Розпочато практику щорічних майстер-класів від випускників закладу до Дня банківських працівників.

2013-й – УБС НБУ увійшов у «десятку» кращих вишів України за результатами рейтингу ВНЗ «Компас – 2013», переміг у ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Кращий навчальний заклад з підготовки і перепідготовки спеціалістів банківсько-фінансової сфери – 2013», став лідером національної системи рейтингового оцінювання ВНЗ України – 2013 у номінації «Університети економіки, фінансів, управління, підприємництва», став лауреатом І ступеня номінації «Упровадження інновацій у презентацію діяльності вищого навчального закладу в Інтернет простір».

ЛІБС УБС НБУ нагороджено дипломом «За вагомий внесок у розвиток національної освіти» на IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013», інститут – у «трійці» лідерів серед вишів України за даними МОНУ, отримав грант від фонду «Відродження» на втілення проекту «Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області» спільно з громадською організацією «Агенція європейських інновацій». На державному рівні затверджено вивчення фінансової грамотності – в Університеті створено методичні метеріали. Створено благодійний фонд «Львівський оберіг». Ліцензовано дві нові спеціальності – «Управління фінансово-економічною безпекою» і «Бізнес-адміністрування».

Уперше проведено Лесині читання у м. Севастополі і вшанування Всесвітнього Дня ощадності разом із банкірами Львова через проведення спільних заходів з поширення ідей ощадності серед населення, а студентський «Аукціон надій» став благодійною акцією року за версією асоціації благодійників України. За результатами онлайн голосування Університет обійняв ІІІ місце за почесне звання «Народний благодійник».

Вокальну формацію «Аверс» удостоєно звання «Народного колективу профспілок України», гурт «Ва-банк» здобув гран-прі фестивалю «Доля», студенти інституту отримали подяку за участь у благодійній акції «Серце до серця». Катерина Буяр – лауреат заохочувальної премії «Україна ХХ століття: цивілізаційний вибір» Президентського фонду Леоніда Кучми, Вікторія Кушнір – перша віце-міс Львова. Команда ЛІБСу посіла І місце на конкурсі з фут-залу серед дівчат (м. Харків), команда «Тонус» – ІІІ місце на змаганнях з аеробіки за програмою «Універсіада Львівщини – 2013».

2014-й –УБС НБУ увійшов до переліку ста кращих вишів України за результатами рейтингу ВНЗ України 2014 року «Топ – 200 Україна», здобув золоту медаль у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки», звання лідера міжнародної діяльності за високі показники в рейтинговому виставковому конкурсі «Міжнародна діяльність» і золоту медаль за перемогу в номінації «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти» за результатами міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», нагороди від Великої хартії університетів – за активну участь у пропаганді збереження водних ресурсів і відзнаку за активну участь у міжнародній співпраці між університетами, переміг у номінації «Кращий навчальний заклад у галузі міжнародних програм з обміну студентами» у конкурсі «Кращий ВНЗ із підготовки спеціалістів банківсько-фінансової сфери» від журналу «Банкиръ».

ЛІБС УБС НБУ – номінант конкурсу «Обличчя міста – 2014», здобуто диплом за інноваційну діяльність у сфері освіти, створено громадське об’єднання «Перспектива», п’ятеро студентів ЛІБС УБС НБУ стали переможцями ХІІ відкритого конкурсу імені професора Веніамінова на кращу студентську наукову роботу, доцент кафедри суспільних дисциплін, кандидат філологічних наук Надія Деньдзюра – переможець номінації «Кращий куратор академічної групи УБС НБУ», професор Зоя Скринник, завідувач кафедри суспільних дисциплін інституту, презентує навчальний посібник «Людина – громадянин планети Земля», уперше за роки впровадження у ЛІБС УБС НБУ практики захисту магістерських дипломних робіт англійською мовою проведено новий експеримент щодо захисту дипломних робіт у банківських установах.

Відновлено дубову алею пам’яті Тараса Шевченка в Моринцях, запущено новий проект Студентського наукового товариства «Еко-бартер», вокальний гурт «Ва-банк» – переможець у номінації «Ансамблі» першого фестивалю української пісні «Срібна лілея», вокальна формація «Аверс» і гурт «Ва-банк» разом зі студентами і викладачами інституту заспівали «Заповіт» на сцені Львівського майдану у день народження Тараса Шевченка.

2015-й – ера спадкоємності. Зареєстровано громадську спілку «Фонд розвитку банківської освіти та науки», дано старт розвиткові ендавменту Університету, створено Клуб випускників Львівського інституту УБС НБУ, успішно відбулася перша Зимова економічна школа.

Далі буде. Адже історію інституту пише не лише час, а й ми з вами.