• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Знання мов, самоорганізація, здатність швидко вчитися, – якості хорошого фахівця, які залишаються актуальними за будь –яких умов

 

Що чекає цьогорічних вступників під час вступної кампанії? Якими якостями треба володіти, щоб бути затребуваним на ринку праці? Які нові освітні можливості для студентів у 2017 році? Про це та інше розповів у своєму інтерв’ю Заступник директора Львівського інституту УБС Віталій Рисін.

Віталію Васильовичу, які нововведення чекають цьогорічних абітурієнтів під час вступної кампанії?
 
Вступна кампанія 2017 року не буде принципово відрізнятися від кампанії попереднього року. Механізм розподілу державного замовлення залишається фактично тим самим, зберігається також подача заяв в електронній формі для вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на загальних підставах. Строки вступної кампанії – з 12 липня по 11 серпня. Конкурсний відбір буде проводитися за результатами ЗНО (для бакалаврату), чи вступних іспитів – для магістратури. Нововведення здебільшого стосуються перегляду особливих умов вступу для певних категорій вступників, обмеження кількості поданих одним вступником заяв (дев’ять не більше ніж на чотири спеціальності). Але таке обмеження стосується лише спеціальностей, де передбачене державне замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.
 
Світ сьогодні дуже динамічний. Методи викладання та навчання швидко застарівають. Які якості треба мати студенту, щоб лишатись обізнаним у своїй та дотичних галузях та затребуваним на ринку праці? Як оновлюються навчальні програми та підходи відповідно до вимог часу?
 
Динаміка розвитку освітньої галузі в Україні нажаль відстає за своїми темпами від вимог ринку освітніх послуг. Зважаючи на це, ми намагаємося гнучко підходити до процедури формування навчальних планів та освітніх програм , щоб дати можливість нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці. Це стосується і постійного оновлення змісту навчальних курсів, їх укрупнення, запровадження нових згідно до рекомендацій роботодавців, змін у підходах до організації практичного навчання тощо. Проте усе перелічене не дасть максимального ефекту без наявності у студентів внутрішньої мотивації до навчання та самовдосконалення. Сучасний розвиток інформаційних технологій робить доступними такі джерела отримання знань, про які кілька років тому доводилося лише мріяти.
 
Випускник банківського – людина, яка працює в банку. Можете підтвердити чи спростувати це твердження?
 
Банки безперечно залишаються одними із наших основних партнерів щодо працевлаштування випускників, проте останніми роками доволі багато випускників працевлаштовуються і поза банківським чи фінансовим секторами. Мова йде про і транснаціональні корпорації , і державні установи, і про започаткування власного бізнесу.
 
ЛІ УБС має не лише високий рівень працевлаштування випускників (це близько 90%), а й досвід працевлаштування студентів старших курсів та випускників. Розкажіть про нього. Чи задоволені підготовкою власних фахівців?
 
Намагання студентів старших курсів знайти роботу з метою покращення фінансового стану – тенденція не лише України, але й більшості розвинених країн. Працюючи у напрямі майбутньої спеціальності, студент має можливість вже на момент отримання диплома володіти практичним досвідом, що посилює його конкурентні позиції серед працедавців. Важливе значення тут має самоорганізація та вміння поєднувати роботу та навчання, бо часто повністю віддаючись роботі, студенти не мають можливості виконувати вимоги навчального закладу, де навчаються.
 
 
Які предмети треба здавати для вступу в ЛІ УБС?
 
Обов’язковими предметами для вступу спеціальності є українська мова та література і математика. Третій предмет вступник може обрати – історія України чи іноземна мова. Є особливість для спеціальності «Соціальне забезпечення» - обов’язковими предметами є українська мова та література і історія України, вибірковими – математика або іноземна мова.
 
Які нові спеціальності з’явились у ЛІ УБС цього року?
 
У 2017 році Інститут отримав ліцензію Міністерства освіти і науки на підготовку бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент» та «Соціальне забезпечення». Окрім того, запроваджуємо нову спеціалізацію в рамках спеціальності «Економіка» - «Економіка бізнесу». Щодо спеціальності «Менеджмент», то нещодавно підписано угоду про подвійний диплом з Краківським економічним університетом, що дасть можливість студентам по закінченні навчання отримати два дипломи – український та польський.
 
3 якості, якими має володіти хороший фахівець.
 
Вимоги працедавців сьогодні швидко змінюються, проте за будь-яких умов актуальними залишаються здатність швидко вчитися, стресостійкість, володіння англійською мовою, високий рівень самоорганізації та мотивації.