• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
 • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
 • Assoc_ 193.JPG
 • divchata.jpg
 • lidvnzubs.jpg
 • _MG_00872.jpg
 • _MG_01522.jpg
 • _MG_0169.jpg

Вчена рада

Львівського навчально - наукового інституту
ДВНЗ "Університет банківської справи" 

Найважливіші питання діяльності та розвитку Інституту розглядає колегіальний орган управління – Вчена рада. Вчена рада Львівського навчально - наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи" створена на основі принципу правонаступництва Вченої ради Львівського інституту Університету банківської справи. Робота Вченої ради Інституту здійснюється відповідно до Положення про Львівський навчально - науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Положення про Вчену раду Інституту та Плану роботи Вченої ради на поточний рік.
До компетенції Вченої ради Інституту належать:

 • формування навчальної і наукової політики, економічного та соціального розвитку Інституту;
 • схвалення загального плану організаційної, навчальної, наукової, методичної та виховної роботи Інституту та звіту про його виконання;
 • ухвалення фінансових плану і звіту Інституту;
 • подання пропозицій керівнику Інституту щодо призначення та звільнення з посади заступників директора (заступників керівника), деканів та головного бухгалтера;
 • обрання таємним голосуванням науково-педагогічних працівників на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента;
 • рекомендація Вченій раді Університету до обрання науково-педагогічних працівників на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів Інституту;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • рекомендація Вченій раді Університету банківської справи кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора.

Склад Вченої ради

 

 1
Вознюк Микола Андрійович
директор, д.е.н., доцент
 2
Рисін Віталій Васильович
заступник директора, д.е.н., доцент
 3
Голуб Ганна Григорівна
декан факультету фінансів та управління, к.е.н., доцент
 4
Демко Ірина Іванівна
заступник декана факультету фінансів та управління, к.е.н., доцент
 5
Чаплига В’ячеслав Михайлович
професор кафедри економіки та інформаційних технологій, д.т.н., професор
 6
Слав’юк Ростислав Анатолійович
професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування, д.е.н., професор
 7
Пшик Богдан  Іванович
завідувач кафедри фінансів, банківської справи  і страхування , д.е.н., професор
 8
Семів Любов Казимирівна
завідувач кафедри менеджменту та соціальних наук, д.е.н., професор
 9
Скринник Зоя Едуардівна
професор кафедри менеджменту та соціальних наук, д.ф.н., професор
 10
Семко Надія Михайлівна
завідувач кафедри іноземних мов, к.філол.н., доцент
 11
Рудницький Василь Степанович
завідувач кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор
 12
Хмелярчук Марія Ігорівна
завідувач кафедри економіки та інформаційних технологій, д.е.н., доцент
 13
Русинко Моріка Костянтинівна
доцент кафедри економіки та інформаційних технологій, к.ф.-м.н., доцент
 14
Карпінець Віктор Йосифович
начальник управління по роботі з корпоративними клієнтами західного регіону АТ «Ощадбанк України», к.е.н.
 15
Поліщак Вікторія
Голова Студентської ради, студентка  305-ФК групи
 16
Гупало Соломія
Голова Студентського профкому, студентка302-ФК групи
 17
Халабова Олена
Голова Студентського наукового товариства, студентка 302-ФК групи