• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
 • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
 • Assoc_ 193.JPG
 • divchata.jpg
 • lidvnzubs.jpg
 • _MG_00872.jpg
 • _MG_01522.jpg
 • _MG_0169.jpg

Вчена рада

Вчена рада Львівського навчально - наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи" 

Найважливіші питання діяльності та розвитку Інституту розглядає колегіальний орган управління – Вчена рада. Вчена рада Львівського навчально - наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи" створена на основі принципу правонаступництва Вченої ради Львівського інституту Університету банківської справи. Робота Вченої ради Інституту здійснюється відповідно до Положення про Львівський навчально - науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Положення про Вчену раду Інституту та Плану роботи Вченої ради на поточний рік.
До компетенції Вченої ради Інституту належать:

 • формування навчальної і наукової політики, економічного та соціального розвитку Інституту;
 • схвалення загального плану організаційної, навчальної, наукової, методичної та виховної роботи Інституту та звіту про його виконання;
 • ухвалення фінансових плану і звіту Інституту;
 • подання пропозицій керівнику Інституту щодо призначення та звільнення з посади заступників директора (заступників керівника), деканів та головного бухгалтера;
 • обрання таємним голосуванням науково-педагогічних працівників на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента;
 • рекомендація Вченій раді Університету до обрання науково-педагогічних працівників на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів Інституту;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • рекомендація Вченій раді Університету банківської справи кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора.

Склад Вченої ради

Жеребило Ірина Владиславівна директор, к.філос. н., доцент
Козьмук Наталія Ігорівна заступник директора, к.е.н., доцент
Голуб Ганна Григорівна декан факультету фінансів та управління, к.е.н., доцент
Демко Ірина Іванівна заступник декана факультету фінансів та управління, к.е.н., доцент
Пшик Богдан  Іванович завідувач кафедри фінансів, банківської справи  і страхування, д.е.н., професор
Рудницький Василь Степанович завідувач кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор
Хмелярчук Марія Ігорівна завідувач кафедри економіки та інформаційних технологій, д.е.н., доцент
Шегинська Наталія Зенонівна завідувач кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін, к.е.н., доцент
Семів Любов Казимирівна професор кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін, д.е.н., професор
Семко Надія Михайлівна доцент кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін, к.філол.н., доцент
Скринник Зоя Едуардівна професор кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін, д.філос.н., професор
Тяжкороб Ірина Володимирівна професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування, д.е.н., доцент
Гірна Олександра Йосипівна доцент кафедри економіки та інформаційних технологій, к.ф.-м.н.

Карпінець Віктор Йосифович

заступник начальника управління організації продаж Департаменту корпоративного бізнесу – керівник Західного регіону АТ «Ощадбанк України», к.е.н.
Івануса Іван Іванович голова Гійченської сільської ради Жовківського району Львівської області, учасник Клубу Ділових Людей
Якімець Ілона Андріївна Голова Студентської ради, студент 303-ОА групи
Розгонюк Катерина Вікторівна Голова Студентського профкому, студентка 304-ЕК групи
Халабова Олена Олександрівна Голова Студентського наукового товариства, студентка 503-ФБм групи