• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Законодавство

Нормативно-правова база

Нормативні документи ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про правила призначення академічних стипендій студентам,аспірантам та докторантам в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Штатний розпис ДВНЗ "Університет банківської справи" на 2019 рік (наука)

Штатний розпис ДВНЗ "Університет банківської справи" на 2019 рік (освіта)

Установчі документи

Статут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Нормативне забезпечення освітньої діяльності 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти

Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої програми

Положення про розробку та сертифікацію дистанційних курсів в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про організацію та проведення гостьових лекцій в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про відкриті заняття в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про конкурсний відбір навчально-методичної літератури для рекомендації до паперового друку в ДВНЗ"університет банківської справи"

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про екзаменаційні комісії для підсумкової атестації студентів

Порядок запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін

Порядок організації навчання студентів ДВНЗ "Університет банківської справи" за Індивідуальним графіком

Порядок підготовки спільних навчально-методичних матеріалів

«Положення про  порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти

Положення про замовлення, отримання, облік, зберігання та видачу документів про вищу освіту та електронних студенстьких квитків

Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти

Загальні вимоги до підготвоки та захисту дипломної роботи

Положення про нормування навчального навантаження в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Кодекс академічної доброчесності

Нормативне забезпечення наукової діяльності 

Положення про організацію науково-дослідної діяльності 

Положення про наукові школи

Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату

Положення про захист прав інтелектуальної власності 

Положення про міжкафедральний науковий семінар 

Положення про атестацію наукових працівників

Положення про організацію та проведення наукових заходів

Роз`яснення законодавства

Лист-роз’янення ДВНЗ «Університет банківської справи» щодо дітей, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, у тому числі діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах

Проєкти нормативних документів

Проєкт Положення про освітні програми

https://drive.google.com/open?id=1NwL8dCkYbg0x1qfYj4ZyL3VkZuAMpVzF - Проєкт Положення про анкетування студентів

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій

Закон України "Про вищу освіту" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n65