• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Cтудентський профком

 

 


 

 

 

 У Львівському інституті ДВНЗ "Університет банківської справи" з метою представництва та захисту прав та інтересів студентів створена і діє первинна профспілкова організація студентів (студентський профком), яка входить до Львівської обласної організації профспілки працівників державних установ України.

      Первинна профспілкова організація студентів - це добровільна неприбуткова громадська організація студентів Інституту, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації. Членом профспілки може стати будь-який студент Інституту денної форми навчання, який визнає Статут профспілки працівників державних установ України і подав заяву на вступ та регулярно сплачує профспілкові внески.

До напрямків діяльності профкому належать:

Надання матеріальної допомоги (1 раз в семестр):

-         Студентам - сиротам;

-         Студентам напівсиротам;

-         Студентам з малозабезпечених сімей;

-         Студентам інвалідам;

-         Студентам, які проживають у гірських районах;

-         Студентам з сімей шахтарів;

-         Студентам - матерям та студентам, які мають власну сім’ю.

заохочення студентів за успіхи у навчанні, активну участь у громадському житті Інституту, наукові та спортивні досягнення;

розповсюдження квитків до театрів та розважальних закладів;

організація та проведення культурно – масової роботи у ЛІБС УБС НБУ;

організація благодійних акцій та ін.

Реалізацією усіх напрямів діяльності займаються Голова профкому та профорги груп з соціально-економічних питань, організаційної та культурно-масової роботи, а також з спортивно-оздоровчої роботи.

Профком тісно співпрацює зі Студентською Радою Інституту, Студентським науковим товариством та студентськими радами гуртожитків.

Зразки заяв можна взяти у профоргів груп, заповнені заяви віддавати профоргам. 

У заяві потрібно докладно, мотивовано викласти обставини,які спричинили погіршення матеріального стану особи, або зазначити причину скрутного матеріального стану її сім’ї. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують наведені обставини (причини). Розмір матеріальної допомоги як правило становить 150-300 гривень, залежно від причини, яка вказана у заяві.

Зразок заяви на матеріальну допомогу Заява

Місцезнаходження: м. Львів вул. Січових Стрільців 11, кабінет - 504.