• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Кафедра фінансів, банківської справи і страхування

Львівського навчально-наукового інституту

ДВНЗ "Університету банківської справи"

Шановні друзі!

Радий вітати Вас від імені колективу кафедри фінансів, банківської справи та страхування, на офіційному сайті профільного вищого навчального закладу України – Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університету банкіської справи".

 З кожним роком вимоги до фахівців фінансового профілю змінюються і зростають. Але завжди в ногу з часом крокує кафедра фінансів, банківської справи та страхування, пріоритетним завданням якої завжди була і є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних працівників для фінансової системи України.

Якісні показники роботи кафедри фінансів, банківської справи та страхування, є результатом реалізації Концепції інноваційного розвитку Університету банківської справи. Ефективна робота кафедри неможлива без якісної кадрової складової, постійного удосконалення та розвитку кадрового потенціалу, створення такого трудового колективу, що оптимально відповідає місії організації, її цілям та завданням, та має високу концентрацію талановитих науково-педагогічних працівників та студентів. Висока результативність роботи кафедри досягається завдяки гнучкості управлінської діяльності в інституті, трудовій та соціальній активності членів колективу, завдяки формуванню оптимального мікроклімату в колективі та врахуванню соціально-культурних та морально-психологічних факторів.

Основу сучасної концепції розвитку кафедри становить підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці, впровадження існуючих і розробка нових технологій навчальної та наукової роботи, безперервний процес здійснення науково-дослідницької діяльності та подальша інтеграція у європейський освітній та науковий простір.

З 2016 р. підготовка фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється за магістерськими програмами «Фінансовий консалтинг» та «Страховий менеджмент», а зі спеціальності «Менеджмент» за магістерською програмою «Управління фінансово-економічною безпекою фінансових установ».

На кафедрі фінансів, банківської справи та страхування, читаються понад 30 навчальних дисциплін.Така насиченість дисциплін кафедри вимагає високої відповідальності викладачів, постійного оновлення практичного та лекційного матеріалу відповідно до останніх змін фінансово – економічного та правового характеру. З кожної дисципліни на базі навчальних програм створено навчально-методичні комплекси, які постійно доповнюються та оновлюються відповідно до впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, інтеграції наукової та навчальної діяльності, вимог роботодавців до практичної підготовки.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, як лідер в університеті та провідний педагогічний колектив, що готує майбутніх фахівців для фінансових установ, запрошує до тісної співпраці представників банків, колег, аспірантів, студентів та школярів.

          Завідувач кафедри                         Богдан Пшик

 

   

Завідувач кафедри

 000028

Пшик Богдан Іванович

доктор економічних наук, професор.

 

 

Професорсько-викладацький склад

Дисципліни кафедри

Наукова діяльність

Інформація для студентів

 

 

Контакти

79020, м. Львів, пр. В.Чорновола 61, каб. 432. Тел.: (032)297 72 34, 

 

14237568 647982008697362 9156085680271708360 n