• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Етапи вступної кампанії для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07«Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології»

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови 13 травня   – 03 червня 2019 року (до 18.00)
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, яківступаютьна основіступеня вищоїосвіти(освітньо-кваліфікаційногорівня), здобутого за   іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 13 травня– 31 травня 2019 року
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет 17 червня – 25 червня 2019 року
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

10 липня – 23 липня 2019 року

*09-14 вересня 2019 року

*18-23 листопада 2019 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та вступний іспит з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет

02 липня 2019 року

(додаткова сесія встановлюється УЦОЯО)

Строки проведення Університетом фахового вступного випробування, а також додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

05 липня – 26 липня 2019 року

*16-18 вересня 2019 року

*25-28 листопада 2019 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше

05 серпня 2019 року

Закінчення для рекомендованих до зарахування вступників терміну виконання вимог до зарахуванняза державним замовленням

не пізніше

10 серпня 2019 року до 18.00

Видання наказу про зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше

11 серпня 2019 року до 12.00

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів

12 серпня 2019 року

*20 вересня 2019 року

*29 листопада 2019 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

15 серпня 2019 року

 

 магістри ЄВІ